Der Streik bei Tekel: Arbeiter berichten / TEKEL is¸çileri anlatıyorlar

Mi. 30.06.2010, Halkevi - Türkisches Volkshaus, Werrastraße 29, Frankfurt/M - Bockenheim, ab 19.30 Uhr.

In der Türkei kämpfen KollegInnen des ehemaligen staatlichen Tabak- und Alkohol-Konzern TEKEL seit Monaten trotz massiver Repression gegen massive Gehaltskürzungen, den Verlust von tariflichen und sozialen Rechten oder die Arbeitslosigkeit. Zwei der streikenden Arbeiter berichten.

Türkiye‘de özelleştiren tütün ve alkol fabrikalari TEKEL‘de işçiler ücretlerin düşürülmesine, sosyal ve toplu sozlesme haklarının ellerinden alınmasına ve işsizliğe karşı direniyorlar. Bu direniş büyük baskılara rağmen aylardır sürüyor. İki grevci işçi direnişi ve grevi anlatıyorlar.

Solidarität mit den ArbeiterInnen bei TEKEL in der Türkei!
TEKEL işçileriyle dayanışın!

Seit Mitte Dezember protestieren die Beschäftigten des ehemals staatlichen Unternehmen „TEKEL“ ge­gen die Folgen der Privatisierung. Das staatliche Unternehmen war für die gesamte Tabak- und Alko­holproduktion in der Türkei allein verantwortlich. Das Unternehmen wurde 2008 an BAT (British Ameri­can Tobacco) veräußert. Landesweit sollen nun 40 Produktionsstätten geschlossen werden, die rund 12.000 TEKEL-ArbeiterInnen sollen dann in anderen Betriebe arbeiten. Der Belegschaft drohen da­durch massive Gehaltskürzungen, der Verlust von tariflichen und sozialen Rechten oder die Arbeitslo­sigkeit.

Trotz massiver Repression durch die Polizei halten die TEKEL-ArbeiterInnen seit Monaten an ihrem Protesten fest. Der Arbeitskampf der TEKEL-Beschäftigten hat durch ihre Entschlossenheit die gesam­te türkische Gesellschaft erreicht. Trotz einer Kriminalisierung durch die Regierung unterstützt eine brei­te landesweite Solidaritätsbewegung die Protestierenden in ihrem Kampf. Die Solidarität sprengt dabei die nationalistischen Grenzen und vereint die ArbeiterInnenbewegung in der Türkei. Dies findet Aus­druck in Massenprotesten mit tausenden von ArbeiterInnen, landesweiten Solidaritätssteiks, Besetzun­gen von einem öffentlichen Platz in Ankara und Hungerstreiks.

Unterstützt die ArbeiterInnen von TEKEL in ihrem Kampf um ihre Arbeitsplätze und gegen die Politik der Neoliberalisierung in der Türkei.

***

Nedenleri:

Tekel türkiyede bir tütün ve alkol monopolüydü.Bu kurum 1862 de kuruldu ve 1925 te devletleştirildi.2008 yılında bir açık artırmayla BAT ye (Britsh American Tobacco) devredildi.

Tekel işçileri 2009 aralık ayının ortalarından itibaren özelleştirmelerin sonuçlarına karşı mucadele ediyorlar.Protostonun ana sebebi,hükümetin tasarladıgı,türkiye çapında 40 şehirde üretim yapan ve ortalama 12 000 tekel işçisini daha az ücretle ve daha kötü şartlarda calıştıran işletmelere göndermek.İşçileri tehdit eden, anlaşmalarla belirlenen aylikların korkunç derecede düşürülmesi, sosyal haklarin kısıtlanması ve iş yerlerinin tamamen yok edilmesi tasarlanmaktadır.

Polisin agır saldırılarına ragmen tekel işçileri,mucadelelerine devam etmektedirler. Onların bu kararlı mucadeleleri bütün türkiyeyi etkisi altina aldı ve hükümetin bütün sindirme gayretlerine ragmen bu mucadele ülke capında destek buldu.Uluslararası alanda yankılanarak sesini duyurdu ve dünya onlarca destek protostolarına sahne oldu.Bu destekler binlerle sayılan kitlesel işçi gösterileri,dayanışma grevleri,ankarada toplantı alanının işgali ve açlık grevleri ile kendini gösterdi.

Tekel işçilerinin iş yerleri için verdikleri mucadeleye destek verin ve neo liberal politikalara karşi mucadele edin.

Almanyaya toplanti gezileri yapmak için gelen iki tekel işçisi, yürüttükleri mucadele hakkında bir rapor sunacaklar.