Unterstützt den Arbeitskampf in Bornheim!

Donations needed // Wywołanie darowizny

Am 15. Mai entschlossen sich die Arbeiter*innen bei Spargel Ritter in Bornheim in den Streik zu treten, nachdem sie für einen Monat Arbeit nur einen kleinen Teil ihres Lohns erhalten haben. Die FAU Bonn unterstützt diesen Kampf um Lohn und Würde vor Ort. Leider waren wir im verlaufe des Konfliktes gezwungen auch juristischen Beistand zu organisieren. Um diesen zu bezahlen, die Kolleg*innen in ihrem Kampf weiter aktiv unterstützen zu können und um den Kolleg*innen über die ökonomische Krise, die der Insolvenzverwalter zu verantworten hat hinweg zu helfen, benötigen wir eure Spenden.

Ihr könnt auf dieses Konto überweisen:
FAU
IBAN: DE25 3506 0386 1112 5200 05
BIC: GENODED1VRR
Verwendungszweck: Spargel Ritter

Ausführliche Berichte auf unserer Kampagnenseite

Call for donations

Collective action against „Spargelhof Ritter“ (Bornheim bei Bonn, GER)

Since Friday, May 15, many seasonal workers, working at „Spargelhof Ritter“ are on strike. It‘s about salaries not payed till now. The workers should be paid between 1,500€ to 2,000€ a month. After one month of hard work the farmer paid only 100€ to 300€.
More than this, many of the workers live in containers without any heating. 4 to 5 persons are living in one room, what is unacceptable under normal circumstances, the more it is in times of corona-pandemia. There were no or less explanations about safety precautions facing the pandemia, even no or less distribution of protective clothing like masks.
The FAU Bonn is in contact with the seasonal workers and supports their struggle to make the bosses pay, for better accommodations and health protection.
Support the seasonal workers in their struggle for salary and dignity
We didn’t accept the situation any longer because the workers are not paid now. The FAU Bonn supports the struggle for salary and dignity locally since the workers are on strike. To support the workers in their struggle, to give financial aid to them and pay a lawyers counseling, we need your help.
Please transfer on the bank account of FAU Düsseldorf:
IBAN: DE25 3506 0386 1112 5200 05
BIC: GENODED1VRR
purpose: Spargel Ritter

see for further information
bonn.fau.orgduesseldorf.fau.orgfau.orglabournet.de
Journalist @johnmalamatinas 
is providing English-language news from #bornheim workers' struggle.

Wywołanie darowizny

Walka ekonomiczna w zagrodzie szparagowej Ritter (Bornheim pod Bonnem)

Od piątku15 maja 2020 roku wielu pracowników, którzy harują przy żniwach w Spargel Ritter, strajkują. Chodzi im przede wszystkim o ich należnych płace. Obiecywano im sumy między 1800 € a 2000 €. Ale po miesiącu harówki otrzymali tylko między 100 € a 300 €. Poza tym ogólnie 250-300 pracowników mają lokum w nieogrzewanych kontenerach. Przy tym każdy pokój jest zajęty z czterema do pięciu osób, co jest nieznośnie nie tylko w warunkach korona pandemii. Informowanie o środkach ochronych wobec pandemii i rozdawanie ubrania ochronnego (maski) odbyło albo wcale nie albo tylko bardzo niekompletnie. Dodatkowo zaostrzył sytuację, że prysznice i toalety podobno są bardzo zabrudzone.
Zagroda szparagowa Ritter ogłaszała upadłość już na początku marca. Od tego czasu adwokat z Bonn jest syndykiem odpowiedzialnym. Zbiory szparaga i truskawek powinni odbywać się zgodnie z planem. Pracownicy pochodzą w większości z Europy Południowo-Wschodniej, mowią mało po niemiecku, nie znają się na prawie pracy i nie zrzeszają się związki zawodowe. Przedsiębiorcy to wciąż wyzyskiwają bezczelne, pozwalają, aby pracownicy harują i chętnie odesłają ich do domu z niewielką lub żadną płacą, nie tylko w gospodarstwie rolnym, lecz również na budowie, w przemyśle mięsnym i gdzie indziej. FAU Bonn jest w kontakcie z kolegami i aktywnie wspiera ich walkę.
Wspierajcie pracownicy w ich walce o płaca i godność. Ponieważ dotąd pracownicy otrzymali tylko niekompletną zapłatę, decydowali się już nie znosić tą situację. FAU Bonn wspiera tą walkę o płaca i godność na miejscu, po pracownicy przystąpili w piątek spontanicznie do strajku. Niestety byliśmy też zmuszony w trakcie konflikta zorganizować wsparcie prawne. Aby to płacić, pomagać kolegom aktywnie także na przyszłość i wspierać im uporać z kryzysem ekonomicznym, który syndyk spowodował, potrzebujemy waszy darowizny.
Możecie przekazać od zaraz na następny konto:
FAU Düsseldorf
IBAN: DE25 3506 0386 1112 5200 05
BIC: GENODED1VRR
Tytuł przelewu: Spargel Ritter

DALSZE INFORMACJE POD NASTĘPNYNIMI LINKAMI:bonn.fau.orgduesseldorf.fau.orgfau.orglabournet.de
En Bornheim, Alemania, 150 trabajadores de la cosecha están actualmente en huelga y están exigiendo salarios pendientes junto con su sindicato FAU Bonn. ¡Los conflictos sindicales cuestan mucho dinero! Necesitamos donaciones a la cuenta en solidaridad con los compañeros rumanos y las compañeras rumanas, para costas legales, etc.
FAU | IBAN: DE25 3506 0386 1112 5200 05 | BIC: GENODED1VRR | Referencia: Asparagus Ritter