[PL+EN] Prawa reprodukcyjne są prawami pracowniczymi! Z pozdrowieniami dla strajkujących w Polsce.

#FeminizmBezGranic - Kilka dni temu Trybunał Konstytucyjny w Polsce uchwalił prawie całkowity zakaz aborcji. W reakcji do wyroku Trybunału na ulicach i w kościołach ałego kraju, zarówno w dużych i małych miasteczkach, odbywają się spontaniczne protesty i blokady (pomimo zakazu zgromadzeń wprowadzonym ze względu na pandemię). Dzisiaj nawołuje się także do strajku. To przede wszystkim kobiety tworzą prawdopodobnie największy ruch protestacyjny w Polsce od lat osiemdziesiątych, wspierane są jednak przez ludzi wszystkich płci. Chcielibyśmy życzyć temu feministycznemu strajkowi dużo szczęścia i powodzenia, z następującym pozdrowieniem. A few days ago, a ruling by the Polish constitutional court placed an effective ban on all abortions in Poland. In response, the country erupted into spontaneous mass protests (despite the Covid-19 assembly ban), occupations and blockades, all of which have been going on for several days now, in large towns and small, on the streets, and in the churches. Today, the call went out for a nation-wide strike. The arguably largest protest movement in Poland since the 1980s is predominantly led by women, but people of all genders are lending their support. We would like to send out the following message to the feminist strikers and wish them every success.

Kilka dni temu Trybunał Konstytucyjny w Polsce uchwalił prawie całkowity zakaz aborcji. W reakcji do wyroku Trybunału na ulicach i w kościołach całego kraju, zarówno w dużych i małych miasteczkach, odbywają się spontaniczne protesty i blokady (pomimo zakazu zgromadzeń wprowadzonym ze względu na pandemię). Dzisiaj nawołuje się także do strajku.

To przede wszystkim kobiety tworzą prawdopodobnie największy ruch protestacyjny w Polsce od lat osiemdziesiątych, wspierane są jednak przez ludzi wszystkich płci. Chcielibyśmy życzyć temu feministycznemu strajkowi dużo szczęścia i powodzenia, z następującym pozdrowieniem:

Drodzy strajkujący w Polsce,

stoimy solidarnie po Waszej stronie i myślą jesteśmy z Wami. U Was dzieje się teraz tak wiele i tak szybko, my próbujemy być na bieżąco przynajmniej z najważniejszymi zmianami.

Jesteśmy w kontakcie z Inicjatywą Pracowniczą (IP), naszym siostrzanym związkiem zawodowym z Polski, ale także z innymi aktywistkami/aktywistami LGBTQ+  i feministkami/feministami. Wszyscy, z którymi rozmawialiśmy, z euforią opowiadają o wściekłości panującej na ulicach, podsumowanej w sloganie „To jest wojna!”. 

Robicie duże spontanicze strajki nawet bez powszechnego zabezpieczenia związkowego (wyjątek: dzisiejsze nawoływanie IP do strajku). 

Już podczas "czarnego protestu” z 2016 roku byliśmy pod wrażeniem spontaniczej fali strajków w Polsce (wówczas jeszcze można było podróżować, dziś, ze względu na COVID niestety nie możemy przyjechać i wesprzeć Was). Od tego czasu miało miejsce jeszcze więcej ataków antyfeministycznych, a także uznanie przez rząd „ideologii LGBT” za głównego wroga. Dlatego też z radością słyszymy od naszych przyjaciółek i przyjaciół, że teraz nie chodzi już „tylko” o aborcję, ale w ogóle o konserwatywno-prawicową politykę rządu partii PiS („jebać PiS” i „wypierdalać” są chyba najpopularniejszymi hasłami), o transfobię, homofobiczną politykę rodzinną, o religię, przemoc seksualną, dostęp do opieki zdrowotnej, niepewne miejsca pracy itp.

W sprawie strajku politycznego, możemy (i chcemy!) wiele się od Was nauczyć.

Jako związek zawodowy walki klas uważamy także, że strajk jest słuszną drogą. Chodzi nam o poprawę warunków pracy i życiowych nas wszystkich, aż do utworzenia społeczeństwa wolnego od władzy, które nie jest kapitalistyczne, patriarchalne i rasistowskie. 

Aby doprowadzić do zmian społecznych, strajk, odmowa naszej działalności, dla nas, zależnych od płacy, jest najsilniejszym środkiem nacisku.

Jako feministyczny związek zawodowy zauważamy też, że warunki pracy bezpłatnej (urodzenie, opieka, tworzenie „akceptowalnego” (binarnego) wyglądu płciowego, wychowanie dziecka, emocjonalna troska o nie itd.) także są warunkami pracy. A prawa reprodukcyjne są prawami pracowniczymi! Jeśli ktoś chce pozbawić nas tych praw, nie pozwolimy na to. Ale bądźmy szczerzy: w kapitalistycznym patriarchacie już wcześniej mieliśmy przejebane. Nie będziemy się dłużej na to godzić!

Nasze problemy wcale nie są od siebie odległe, a granice państwowe nie stają na przeszkodzie naszej wzajemnej solidarności. Musimy ponad granicami przeciwstawiać się zarówno antyfeminizmowi, jak i nacjonalizmowi i faszyzmowi. Dziękujemy Wam za Waszą odwagę, ponieważ nasze walki są powiązane – Wasz strajk jest także naszym strajkiem. Niech odnosi on sukcesy i niech przyniesie coś więcej niż tylko przywrócenie statusu quo.

Życzymy Wam już teraz dużo siły do znoszenia spodziewanych represji. Jeśli macie pomysły, jak jeszcze możemy wspierać Was na odległość, prosimy o informację.

Solidarność naszą bronią!

Niech żyje międzynarodowy feministyczny ruch strajku!

W tym sensie: Patriarchacie – ciao!

(Istnieje też podobna niemiecka wersja tej piosenki: Patria(r)ciao!)

***** ***

Międzynarodowy komitet Freie Arbeiter_innen Union (FAU), 28.10.2020
.

Dalsze linki:

- przewodnik strajkowy (czy też: „nietypowe“ sposoby strajku):

https://ozzip.pl/porady-prawne/item/2696-strajk-kobiet-jak-mozesz-wziac-w-nim-udzial

- International Manifesto: „Our Strike is Essential! Together with

Polish Women for Freedom of Abortion“:

https://www.transnational-strike.info/2020/10/28/our-strike-is-essential-together-with-polish-women-for-freedom-of-abortion

.

#AborcjaBezGranic #FeminizmBezGranic #AbortionWithoutBorders

#MyBodyMyChoice #wegmit218 #SolidarnieZPolkami #FreeSafeLegalAbortion

#DarmowaBezpiecznaLegalnaAborcja #DziewuchyBerlin #CiociaBasia

#Wypierdalać #PiekłoKobiet #ToJestWojna #StrajkKobiet #femStreik

#feministStrike #ThereIsPowerInAUnion #StopBzdurom

#SolidarnośćNasząBronią #InicjatywaPracownicza #FAUGewerkschaft

 

___________________________________________________

 

Reproductive rights are workers’ rights!
A message of support to the strikers in Poland
#FeminizmBezGranic

A few days ago, a ruling by the Polish constitutional court placed an effective ban on all abortions in Poland. In response, the country erupted into spontaneous mass protests (despite the Covid-19 assembly ban), occupations and blockades, all of which have been going on for several days now, in large towns and small, on the streets, and in the churches. Today, the call went out for a nation-wide strike. The arguably largest protest movement in Poland since the 1980s is predominantly led by women, but people of all genders are lending their support. We would like to send out the following message to the feminist strikers and wish them every success:


To the strikers in Poland,

We stand behind you, united in solidarity. While we can’t join you in person, we are with you in spirit. There is so much happening so quickly right now, and we are doing our very best to keep up with all the most important developments. We are in contact with our Polish sister union “Inicjatywa Pracownicza” (IP), as well as  other LGBTIQ+ activists and feminists. Everyone we spoke to so far gave a euphoric account of the overwhelming outpouring of rage on the streets, summed up by the slogan “This is war!” You have succeeded in organising large spontaneous strikes without even the benefit of broad union support (one exception being the strike call given by IP). We were already very impressed by the spontaneous wave of strikes in Poland during the “Black Protest” back in 2016 (at that time, international travel was still an option, while today the pandemic sadly prevents us from joining you). Since then, we have seen an increasing number of anti-feminist attacks on women’s rights, especially since the Polish government cast “LGBT ideology” in the role of public enemy number one. So we are delighted to hear from our friends that this movement is no longer “just” about access to abortion, but also about the conservative PiS party’s right-wing government policies in general (some of the more popular slogans being “Fuck PiS” and “Piss off”). It is about transphobia, homophobic family policies, religious affairs, sexualised violence, the health system, precarious work etc. 

We have so much to learn from you in terms of political strike action - and there is so much we want to learn. 

As a union committed to class struggle, we too believe in the efficacy of strike action as a tool for change. Our goal is to improve working and living conditions for everyone and to build an emancipatory society free from capitalism, patriarchy and racism. For us as wage earners, striking, i.e. withdrawing our labour, is the most powerful form of leverage we have at our disposal if we want to bring about societal change. 

As a feminist union, we are committed to the view that the conditions of unpaid labour (giving birth, caring duties, the manufacture of an "acceptable" (binary) gender performance, affective labour, housework, etc.) are working conditions. That reproductive rights are workers’ rights. And we will not tolerate any attempt to take these rights away. But let’s be honest, life under capitalist and patriarchal conditions has always been pretty shit. And frankly, we’ve had enough: we’re not taking this shit any more!

Our problems aren’t that different, and we’re not going to let national borders stand in the way of mutual solidarity. The fight against anti-feminism, just like the fight against nationalism and fascism, must transcend the borders of nation states. We thank you for your courage. Our struggles are closely linked - your strike is our strike. May it be successful, and may it achieve more than just a simple return to the status quo. 

We would like to take this opportunity now to wish you all the strength you will need in the future to face the inevitable backlash. If you have any suggestions as to how we can support you from here, please let us know.

Solidarność naszą bronią.
Long live the international feminist strike movement!
In that spirit: Patriarchacie – ciao!  
(There’s a very similar song in German: Patria(r)ciao!)

***** ***

International Committee of the Freie Arbeiter_innen Union (FAU), 28.10.2020

Additional links: